Logistik E-handel & hemsida Systemutveckling Rapporter Kundtjänst Marknadsföring Fakturering & bokföring Grafisk formgivning Tryckeri

Systemutveckling

Systemutveckling

Vid sidan av färdiga lösningar för rapporter och e-handelsplattform erbjuder vi även systemutveckling. Du kanske har specifika behov som ligger utanför de befintliga verktyg och funktioner som existerar idag. Vår utgångspunkt är att hjälpa våra kunder till effektiva lösningar och genom att använda våra egna systemutvecklare får du tillgång till expertis som kan våra system.

Vi kan erbjuda…

Systemutveckling

Vi utvecklar nya funktioner efter våra kunders behov. Det kan handla om språkstöd, anpassning för att möjliggöra synkronisering med andra affärssystem eller helt nya applikationer som vi tar fram efter behov och önskemål.

Vismautveckling

Vi utvecklar även system om du jobbar i en Visma-miljö. Våra systemutvecklare kan göra både små och stora utvecklingsjobb tack vare vår långa erfarenhet med Visma.

PayEx, ASP.NET, Cisco, nopCommerce