Logistik E-handel & hemsida Systemutveckling Rapporter Kundtjänst Marknadsföring Fakturering & bokföring Grafisk formgivning Tryckeri

Systemutveckling

Systemutveckling

Vid sidan av färdiga lösningar för rapporter och e-handelsplattform erbjuder vi även systemutveckling. Du kanske har en egen e-handelslösning eller specifika behov som ligger utanför de befintliga verktyg och funktioner som existerar idag. Vår utgångspunkt är att hjälpa våra kunder till effektiva lösningar och genom att använda våra egna systemutvecklare får du tillgång till expertis som kan våra system.

Vi kan erbjuda…

Integrationer & API

Vi hjälper till att ordna synkronisering och datahämtning mot andra plattformar och affärssystem. Ett vanligt önskemål är lösning för tredjepartslogistik (3PL) där ni säljer varan medan vi sköter logistik.
Vi kan t.ex. skapa en orderkoppling mot er befintliga webbutik. Ni sköter butiken, vi hämtar ordrarna elektroniskt och skickar dem. 

I nuläget har vi färdiga kopplingar mot följande system:

Vi erbjuder även en egen kraftfull e-handelsplattform med CMS. Se NopEkvist.

Om ni önskar en koppling mot något annat system än ovanstående så ta kontakt med oss. Vi kan fixa det mesta. Exempel på andra system: Prestashop, OpenCart, Magento m.fl.

Har ni egna utvecklare finns även möjlighet för er att utveckla en koppling mot vårt eget WCF API för orderläggning mm.

Systemutveckling

Vi utvecklar nya funktioner efter våra kunders behov. Det kan handla om systemanpassningar, skräddarsydda orderflöden eller helt nya applikationer som vi tar fram efter behov och önskemål.

 

Utveckling för Visma Business

Vi utvecklar även system om du jobbar i en miljö med Visma Business. Våra systemutvecklare kan göra både små och stora utvecklingsjobb tack vare lång erfarenhet med detta affärssystem.


För er som är bokförlag och vill veta mer om vilka tjänster vi erbjuder.

För information om tredjepartslogistik, e-handel och övriga tjänster.

För er som är uppdragsgivare hos oss och vill se era rapporter.

För er som är återförsäljare och vill handla direkt från vår shop.